Viete, že odstúpenie od zmluvy predávajúcemu oznamujete, nežiadate oň.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak:


Ak je dôvodom pre odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy niektorý z nižšie uvedených môžete po kliknutí použiť prispôsobený formulár

Reklamácia nebola vybavená do 30 dní Na veci sa opakuje 3x vada Predávajúci neiformoval o vadách používanej veci Dôjde k zmene obchodných podmienok Obchodník požaduje neprimeranú odplatu