Vytvorte si účet eSpotrebiteľsc zdarma

Rodné číslo je Váš jedinečný a nemenný identifikátor, na základe ktorého sa budete môcť prihlasovať do informačných systémov Spotrebiteľského Centra a využívať ich prostredníctvom účtu eSpotrebiteľ. Vaše rodné číslo nikdy nebude zverejnené alebo sprístupnené z informačných systémov Spotrebiteľského Centra tretím a/alebo nepovolaným osobám.
Vaše krstné meno spristupňujeme vo výkazoch a evidenčných prehľadoch. Podľa krstného mena vás však nikto nedokáže jednoznačne identifikovať.
Priezvisko nezverejňujeme ani nesprístupňujeme. Používame ho iba v prípadoch, ktoré si to vyžadujú, napríklad ho sprístupnime obchodníkovi, ktorému odošte odstúpenie od zmluvy.
Naše štatistiky a prehľady sú viazané na obec, v ktorej máte trvalý pobyt. Podľa toho vieme, v ktorých regiónoch sú naše služby využívané. Údaj budeme ďalej spracovávať a poskytneme ho aj predávajúcemu, aby vedel Vaše odstúpenie od zmluvy identifikovať.
Tak ako pri objednávke tovaru, tak i pri odstúpení od zmluvy je dôležité aby Vás obchodník vedel identifikovať.
Poštové smerovacie číslo si vieme dohľadať aj sami, avšak je pre nás jednoduchšie, ak nám ho uvediete pri registrácii. Údaj nepatrí do kategórie chránených údajov.
Prostredníctvom emailovej adresy s vami budeme komunikovať.
Telefonicky vás budeme kontaktovať iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré priamo súvisia s riešením vášho problému alebo v prípade overenia Vašej spokojnosti s využívanými službami Spotrebiteľského Centra. Vaše mobilné číslo nikdy neposkytneme na telemarketingové účely.